Kликнете тук, за да изтеглите файлът за актуализация: V941.zip

Kликнете тук, за да изтеглите програма за уведомление по трудови договори версия 2011 година - 1.2: "TrudoviDogovori2011.rar"


Солид офис лайт

Актуалния раздел трети на НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ СТОЛИЧНА ОБЩИНА можете да изтеглите тук.

Коментар към измененията в наредбата можете да изтеглите тук.

Kликнете тук, за да изтеглите инструкция за актуализация: UputvaneZaAktualizacia.doc

Kликнете тук, за да изтеглите инсталационният пакет: Setup.ZIP

Разархивирайте инсталационния пакет. Стартирайте SETUP.EXE. Следвайте процедурата за инсталация.

Kликнете тук, за да изтеглите файл за визуализация на помощна информация: H01.chm

Kликнете тук, за да изтеглите инсталационен пакет за отдалечено подпомагане: crossloop